SMS, Citáty a Výroky, Vtipy

SMS, Citáty a Výroky, Vtipy

Najväčšou chybou, akej sa v živote môžete dopustiť, je stále sa báť, že nejakú urobíte...TOPlist

Príslovia

Nie je všetko Písmo sväté, čo ľudia hovoria. (Slovenské príslovie)

Nie každý je súci do vojny, čo vie kričať. (Slovenské príslovie)

Nie vždy toho koláč, komu sa pečie. (Slovenské príslovie)


Nikomu nemôžeš nazrieť do srdca. (Slovenské príslovie)

Nová metla dobre metie. (Slovenské príslovie)

Od veľa rečí hlava bolí. (Slovenské príslovie)

Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko, bo keď budem Jano, neohneš ma mamo. (Slovenské príslovie)

Pán Boh dopustí, ale neopustí. (Slovenské príslovie)

Plešivému chytro hlavu umyješ. (Slovenské príslovie)

Po akej ceste ideš, tam prídeš. (Slovenské príslovie)

Pomaly ďalej zájdeš. (Slovenské príslovie)

Potláčaj hnev, už kým je malý. (Slovenské príslovie)


Povedala sova sove: Staraj sa každý o svoje. (Slovenské príslovie)

Pôžičky z priateľa robia nepriateľa. (Slovenské príslovie)

Práca chváli majstra. (Slovenské príslovie)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44