SMS, Citáty a Výroky, Vtipy

SMS, Citáty a Výroky, Vtipy

Najväčšou chybou, akej sa v živote môžete dopustiť, je stále sa báť, že nejakú urobíte...TOPlist

Príslovia

Ani čert nie je taký čierny, ako ho maľujú. (Slovenské príslovie)

Ani pán Boh všetkým ľuďom nevyhovie. (Slovenské príslovie)

Ani z voza, ani na voz. (Slovenské príslovie)


Bez muky, niet náuky. (Slovenské príslovie)

Bez práce nie sú koláče. (Slovenské príslovie)

Bez vetra sa ani lístok na strome nepohne. (Slovenské príslovie)

Bližšia košeľa ako kabát. (Slovenské príslovie)

Bohatí sa tešia peniazom, chudobný deťom. (Slovenské príslovie)

Božie mlyny melú pomaly, ale isto. (Slovenské príslovie)

Bruško sú najlepšie hodiny. (Slovenské príslovie)

Buď za mladi starcom, aby si na starosť bol mládencom. (Slovenské príslovie)

Cudziemu človeku svoje tajnosti nezveruj, môžeš o ne ľahko prísť! (Slovenské príslovie)


Časom všetko navrch vyjde. (Slovenské príslovie)

Česť a dobré meno nekúpiš na trhu. (Slovenské príslovie)

Čím peknejší, tým čertu milejší. (Slovenské príslovie)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44