SMS, Citáty a Výroky, Vtipy

SMS, Citáty a Výroky, Vtipy

Najväčšou chybou, akej sa v živote môžete dopustiť, je stále sa báť, že nejakú urobíte...TOPlist

Citáty a Výroky o pravde

Krása nie je vždy pravá, rovnako ako pravda nie je vždy krásna. (Gabriel Laub)

Klásť si pravdivé otázky je známkou zdravého rozumu. Je to však len tretina cesty k pravde. Druhou je správna, pravdivá odpoveď a treťou tretinou prijatie spoznanej pravdy. Zo všetkých troch je prvá tá najľahšia. Posledná je najťažšia – ťažko sa prijíma. (Max Kašparů)

Keď chcete poznať pravdivú históriu, poznajte to, čo píšu porazení. (Henry Ford)


Kedykoľvek si myslíte, že máte úplnú pravdu, tak vás nevedie Boh, ale vy sa snažíte viesť Boha. (Richard Rohr)

Kde je viac lásky, tam je pravda, pretože tam je Boh a jeho kráľovstvo. (Hildegarda z Bingenu)

Každé zlyhanie je krokom k úspechu. Každé zistenie toho, čo je nepravdivé nás navádza k tomu, čo je pravdivé: každý pokus vyčerpá kúsok pokušenia hriechu. Nielen tak; ale sotva nejaký pokus je úplným neúspechom; sotva nejaká teória, výsledok stálych myšlienok, je úplne nepravdivý; žiadne pokušenie hriechu nie je bez istého skrytého očarenia pochádzajúceho z pravdy. (William Whewell)

K zlu vedie tisíc ciest, k pravde len jediná. (Jean-Jacques Rousseau)

Jediné naozajstné uspokojenie je vnútorne rásť; stávať sa čoraz spravodlivejším, pravdivejším, štedrejším, jednoduchším, mužnejším, ženskejším, milším, aktívnejším. Všetko toto môžeme dosiahnuť ak robíme každodennú prácu najlepšie ako vieme. (James Freeman Clarke)

Je pravda, že k láske patrí premena nášho “ja”, ale je to skôr jeho rozšírenie než obetovanie. Skutočná láska je činnosť, pri ktorej sa všetko, čo dávame, znova doplňuje. A nielen to: naša osobnosť sa nezmenšuje, ale zväčšuje, nevyprázdňuje, ale napĺňa. V istom zmysle je láska rovnako sebecká ako neláska. Znova sa tu stretávame s paradoxom, že láska je súčasne sebecká a nesebecká. (M. Scott Peck)

Je nepremožitelná sila pravdy ak je vyzbrojená svetlom poznania. (Jan Amos Komenský)

Je absolútne potrebné, aby sa o tejto téme konečne vyslovila celá pravda. (Jennifer O´Neill)

Ja som cesta, pravda a život. (Ježiš Kristus)


Hovoriť pravdu, to je ako dobre písať - prichádza to praxou. (John Ruskin)

Hovorím pravdu, nie toľko, ako by som chcel, ale toľko, koľko sa odvážim. Čím som starší, odvážim sa vždy o trošku viac. (Michel de Montaigne)

Hovorí sa, že deti, blázni a filozofi hovoria pravdu. Preto deti bijú, bláznov zatvárajú a filozofov nechápu. (Niccolò Paganini)

1 2 3 4 5 6 7 8