SMS, Citáty a Výroky, Vtipy

SMS, Citáty a Výroky, Vtipy

Najväčšou chybou, akej sa v živote môžete dopustiť, je stále sa báť, že nejakú urobíte...TOPlist

Citáty a Výroky o pravde

Pravda poskytuje istotu, ale až aj samotné jej hľadanie poskytuje pokoj. (Blaise Pascal)

Pravda plodí nenávisť. (Ausonius)

Pravda nespôsobí toľko dobra na svete, ako narobí škodu jej zdanie zla. (François de La Rochefoucauld)


Pravda nemá ľahký život - keby ho mala, bolo by to klamstvo. (Pavel Kosorin)

Pravda nám umožňuje poznávať veci také, aké sú samy v sebe; rozlišovať medzi bezvýznamným a podstatným; medzi tým, čo máme vykonať a čo vykonať nemusíme. (Mary Wardová)

Pravda je nezvratná. V panike ju môžeme odmietnuť, v nevedomosti sa jej vysmiať, v zlomyseľnosti ju prekrútiť, ale ona zostáva. (Winston Churchill)

Pravda je jediná bezpečná pôda, na ktorej možno stavať. (Elizabeth Cady Stanton)

Pravda je dcérou času. (Aulus Gellius)

Pravidlá slušnosti sa iba podobajú na pravdu a sú začiatkom každého neporiadku. (Lao-c')

Pravidlá pre život v pravde: 1, Nikdy nehovorme nič nepravdivé. 2, Majme na pamäti, že zamlčovanie pravdy je vždy potencionálnou lžou a že každý takýto prípad vyžaduje závažné morálne rozhodnutie. 3, Rozhodnutie zamlčať pravdu by nemalo byť založené na osobných potrebách, napr. na potrebe mať moc, páčiť sa, alebo chrániť vlastnú mapu reality pred kritikou. Práve naopak. 4, Rozhodnutie zamlčať pravdu musí byť vždy podložené výlučne potrebami toho, pred ktorým sa pravda zamlčuje. 5, Hodnotenie potrieb toho druhého je úloha natoľko zložitá, že môže byť múdro prevedená len vtedy, ak sme vedení skutočnou láskou k nemu. 6, Kľúčovým faktorom v hodnotení potrieb toho druhého je hodnotenie jeho schopnosti využiť pravdu pre svoj duchovný rast. 7, Mali by sme si byť vedomí toho, že keď hodnotíme schopnosť druhého využiť pravdu pre svoj duchovný rast, máme vždy sklon túto schopnosť skôr podceňovať než preceňovať. (M. Scott Peck)

Pravdivé slová nebývajú príjemné. Príjemne slová nebývajú pravdivé. (Lao-c')

Poznávanie pravdy je zdravie ľudského ducha. (René Descartes)


Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. (Ježiš Kristus)

Povedať niekomu celú pravdu, to je niekedy viac ako povinnosť - je to príjemné. (Oscar Wilde)

To, čo mnohí povedia, nie je stále pravda, vždy to však môžeme obrátiť tak, že to pravda bude. (Antonio Caraffa)

1 2 3 4 5 6 7 8