SMS, Citáty a Výroky, Vtipy

SMS, Citáty a Výroky, Vtipy

Najväčšou chybou, akej sa v živote môžete dopustiť, je stále sa báť, že nejakú urobíte...TOPlist

Citáty a Výroky o pravde

Žiť podľa ducha značí riadiť myšlienky, slová a skutky nie podľa ľudských kritérií, ale podľa kresťanských právd.

Vždy mi bola vzdialená myšlienka, že Božie milosrdenstvo je viazané na hranice cirkvi. Boh je pravda. A kto hľadá pravdu, hľadá Boha, či je mu to jasné alebo nie. (Edit Stein)

Všetky veľké pravdy začínajú ako rúhanie. (George Bernard Shaw)


Všetky bytosti sa domáhajú dobra, no nie všetky poznávajú pravdu. (Tomáš Akvinský)

Viera znamená presvedčenie, že isté tvrdenia sú pravdivé - napriek tomu, že dôkazy ich pravdivosti sú nedostatočné alebo vyvracajúce jeho pravdivosť. (Dan Barker)

Večné pravdy majú krátky život. (Pavel Kosorin)

Väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca. Nemajú pravdu. Robí to charakter. (Albert Einstein)

V pätnástich rokoch sa môj duch zaoberal štúdiom. V tridsiatke som nadobudol pevné názory. V štyridsiatke som prestal pochybovať. V päťdesiatke som poznal vôľu nebies. V šesťdesiatke bolo moje ucho spoľahlivým nástrojom na prijímanie právd. V sedemdesiatich môžem nasledovať túžby môjho srdca bez toho, aby som porušoval akékoľvek pravidlá. (Konfucius)

V mnohých veciach sú návyky zlá vec. Znamená to, že zlé sa považuje za dobré a falošné je považované za pravdu. (Georg Christoph Lichtenberg)

V láske, ktorá má byť trvalá, je najhorší prechod od lží k pravde. (Koos de la Rey)

Úprimný priateľ je ten, kto ťa napomenie, kto ti povie pravdu do očí; toho si váž! (Božena Němcová)

Úlohou umenia je poúčať s láskou. Ak nepomáha ľuďom hľadať pravdu, nie je vznešené, ale hanebné. (John Ruskin)


Úctu človeka k sebe samému treba takmer nanovo objaviť. Je zakorenená vo všeobecne zabudnutej pravde, že sám Boh si nás váži. (Romano Guardini)

Utópie sú často len predčasné pravdy. (Alphonse de Lamartine)

Toto nadovšetko: ty sám buď pravdivý. (William Shakespeare)

1 2 3 4 5 6 7 8