SMS, Citáty a Výroky, Vtipy

SMS, Citáty a Výroky, Vtipy

Najväčšou chybou, akej sa v živote môžete dopustiť, je stále sa báť, že nejakú urobíte...TOPlist

Citáty a Výroky o živote

Človek neustále nachádza nové a nové lásky, o ktorých je presvedčený, že bez nich nemôže žiť. (Jean Anouilh)

Človek nemá hľadať niečo,čo už našiel, ale uvedomiť si, že už to má... a následne podľa toho aj žiť. (Miroslav Schlesinger)

Človek môže iba raz žiť... iba raz. A nič sa nevráti. (Margita Figuli)


Človek je bohatý, alebo chudobný podľa toho, koľko si môže dopriať vecí nevyhnutných pre život a život spríjemňujúcich a koľko radovánok. (Adam Smith)

Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti. (Antoine de SaintExupéry)

Človek nesmie priviazať loď o jedinú kotvu a život o jednu nádej. (Epiktetus)

Človek, ktorý nie je ochotný pre niečo zomrieť, nie je zrelý pre život. (Martin Luther King)

Bytie nie je ani dobré ani zlé, ale keby nevedel človek rozlišovať medzi dobrom a zlom, zničil by sa na tejto zemi, lebo má obrovské nadanie, ktorým zvieratá nedisponujú. Zvieratá žijú právom silnejšieho, človek si poslúži nielen právom silnejšieho, ale aj právom podlejšieho. (Josef Čapek)

Buď žijeme, alebo zomierame štýlom života, aký sme si zvolili. (Miroslav Schlesinger)

Buď trpezlivý. Porozumenie nech Ťa vždy sprevádza, keď skúmaš, čo ju bolí. Život je veľké krásne umenie. Nemáme ešte pre ten odbor školy. (Ján Kostra)

Bohužiaľ, byť starým, je jediný spôsob, ako žiť dlho. (Ferdinand Lesseps)

Blázni majú srdce zo zlata a chytráci z toho žijú v zlate. (Théodore de Banville)


Báť sa lásky znamená báť sa života. A kto sa bojí života, je už z troch štvrtín mŕtvy. (Bertrand Russell)

Aký krásny pár sú dvaja veriaci s tou istou nádejou, s tým stým ideálom, s takým istým spôsobom života a s takým istým postojom slúžiť! (Tertullianus)

Ak vládneš nad okamihom, vládneš nad životom. (Marie von Ebner-Eschenbachová)

1 2 3 4 5 6