SMS, Citáty a Výroky, Vtipy

SMS, Citáty a Výroky, Vtipy

Najväčšou chybou, akej sa v živote môžete dopustiť, je stále sa báť, že nejakú urobíte...TOPlist

Citáty a Výroky o láske

Láske rozumie dokonalo len žena. Muž je vždy začiatočník... (Charles Dickens)

Láska zmenšuje nežnosť ženy. Mužovi zväčšuje. (Alexandre Dumas st.)

Láska vo svojej najvyššej podobe je splynutím bytostí v obojstrannom odovzdávaní sa jeden druhému. (Edit Stein)


Láska už nie je v móde. Zabili ju básnici. Napísali toho o nej toľko, že ľudia už v lásku neveria. Neprekvapuje ma to. Pravá láska totiž trpí a mĺčky znáša utrpenie. (Oskar Wilde)

Láska uberá z ducha tým, ktorí ho majú, a dodáva ho tým, ktorí ho nemajú. (Denis Diderot)

Lásku treba vložiť viac do skutkov ako do slov. (Ignác z Loyoly)

Láskou triafame do druhého tak, aby sme ho zasiahli na najcitlivejšom mieste. (Barnabe Barnes)

Láska to nie je hľadieť si vzájomne do očí, ale hľadieť tým istým smerom. (Antoine de Saint-Exupéry)

Láska slúži v prvom rade k poučeniu, až potom k rozkoši. (Amaru)

Lásku si treba zaslúžiť. Niekedy ju nedosiahneme, ale aspoň sme upevnili svoje sebavedomie, že sme urobili pre ňu všetko a že sme toho schopní. (Dominik Tatarka)

Láska sa udržiava pravdou a pravda je číre milosrdenstvo, do ktorého musíme byť celí zaodetí, aby sme sa mohli nazývať kresťanmi. (Chiara Lubichová)

Láska sa stáva tým viac záležitosťou tela, čím viac prehlasuje, že je len záležitosťou duše. (Ambrogio Sto)


Láska sa prehlbuje len vtedy, keď sa prehlbuje naše zmýšľanie o nej. (Thomas Merton)

Láska sa neživí len citmi, ale tiež beefsteakmi. (Carlo Dossi)

Láska sa nemá uplatňovať iba vo veľkých veciach, ale najmä v obyčajných životných situáciách. (Josemaría Escrivá)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31