SMS, Citáty a Výroky, Vtipy

SMS, Citáty a Výroky, Vtipy

Najväčšou chybou, akej sa v živote môžete dopustiť, je stále sa báť, že nejakú urobíte...TOPlist

Citáty a Výroky o láske

Práve to je na láske pôvabné, čo vyniká svojou nedokonalosťou. (Lucie Delarue Mardrus)

Pravá láska - to je veľký cit k tomu, s čím sa nemôžme na verejnosti chváliť. (Alexej Nikolajevič Arbuzov)

Pravá láska znamená milovať bez vzájomných nárokov ženy na muža a muža na ženu. (Richard Aldington)


Pravá láska nemá príchuť cukru. (Hugo von Hofmannsthal)

Pravá láska je stav, v ktorom človek cíti potrebu byť neustále s milovanou bytosťou. (Karel Čapek)

Poznanie seba samých nás stavia na vlastné nohy; to je pre lásku veľmi dôležité, lebo poznanie Boha dáva lásku a poznanie seba, robí nás pokornými. (Matka Tereza)

Povedať žene, že je krásna, nie je ešte vyznanie lásky, ale iba obyčajná formalita. (Giovanni Battista Basile)

Považovala som za ľahké pracovať z lásky až po obetovanie svojho života, avšak strach ma nikdy nemotivoval. (Mary Wardová)

Povaha činnej lásky je zjavná z toho, že sa opiera o isté prvky všetkým druhom lásky. Je to starostlivosť, úcta, zodpovednosť a poznanie. (Erich Fromm)

Pomáhať inému človeku, aby miloval Boha, znamená milovať ho; byť podporovaný v láske k Bohu iným človekom znamená byť milovaný. (Søren Kierkegaard)

Platonická láska je ako šek, ktorý nie je krytý bankou. (Joseph Babbitt Bashforth)

Po obrade lásky sa všetko v človeku vracia do vyjazdených koľají. (Johannes Robert Becher)


Ozajstná láska je umenie nájsť vo svete niekoho, s kým si rozumieš lepšie než sám so sebou. (Henri-Frédéric Amiel)

Otec ma učil pracovať, no neučil ma láske k práci. (Abraham Lincoln)

Opojenie zmyslov sa má k láske ako spánok k životu. (Novalis)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31