SMS, Citáty a Výroky, Vtipy

SMS, Citáty a Výroky, Vtipy

Najväčšou chybou, akej sa v živote môžete dopustiť, je stále sa báť, že nejakú urobíte...TOPlist

Citáty a Výroky o láske

Veľkosť našej lásky k blížnym je meradlom našej lásky k Bohu. (Edit Stein)

Veľkosť lásky sa meria tým, ako dlho je kladený odpor. (Lucie Delarue Mardrus)

Veľká láska je už polovičné šialenstvo ducha. (Ambrogio Sto)


Veľa malých bezcitností môže usmrtiť lásku. Aj veľa ľahkých hriechov môže mať závažné dôsledky. Nádherný liek, ktorý nám venoval Pán, je sviatosť zmierenia, ktorá nás dokáže znova priviesť k láske. (Christoph Schönborn)

Veľa malých bezcitností môže usmrtiť lásku. Aj veľa ľahkých hriechov môže mať závažné dôsledky. Nádherný liek, ktorý nám venoval Pán, je sviatosť zmierenia, ktorá nás dokáže znova priviesť k láske. (Christoph Schönborn)

Večný život je ilúziou pokiaľ láska nie je realitou. (Pavel Kosorin)

Väčšina ľudí je presvedčená, že láska v prvom rade znamená byť „milovaný“ až potom „milovať“. (Erich Fromm)

V živote je len jedno šťastie, milovať a byť milovaný. (George Sand)

V žiarlivosti je viac sebalásky než lásky. Žiarlivosť sa rodí s láskou, ale nie vždy s ňou umiera. (François de La Rochefoucauld)

V tom, že jeden nesie viac než druhý, je tajomstvo lásky. (Abram Alikjan)

V tejto dobe je pravda taka zatemnená a lož taká zavedená, že pravdu môže poznať iba ten, kto ju miluje. (Blaise Pascal)

V priateľstve, práve tak ako v láske, bývajú často ľudia, šťastnejší vtedy, keď všeličo nevedia, ako vtedy, keď im je to známe. (François de La Rochefoucauld)


V pravej láske, duša prekrýva telo. (Friedrich Nietzsche)

V láske sú všetci rovnakí, a predsa si nie sú všetci rovní. (August Bebel)

V láske si človek počína ako dieťa, ktoré sa chce dotýkať všetkého, čo vidí a rozbije všetko, čoho sa dotkne. (Dominique Vivant)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31